Ubezpieczenie KRUS i ZUS

Ubezpieczenie KRUS i ZUS. Czy można jednocześnie opłacać składki?

Kwestia dotycząca jednoczesnego opłacania ZUS i KRUS jest przedmiotem częstych wątpliwości. W ramach zobrazowania i posłużenia się przykładem – jeżeli np. siostra została ubezpieczona w gospodarstwie domowym jako domownik i dodatkowo przymierza się do wystartowania z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej to czy może ona również przystąpić do opłacania składek ZUS i KRUS? Rozstrzygnięcie tej sprawy znajdziesz poniżej!

Czy można płacić KRUS i ZUS jednocześnie?

Odpowiedź na to pytanie brzmi jednoznacznie – nie wolno w tym samym czasie być ubezpieczonym w KRUS i ZUS w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest jednak szansa na pozostanie w ramach ubezpieczenia KRUS w sytuacji, gdy urzeczywistniono warunki zapisane w art. 5a ustawy z 20 grudnia 2020 r. mówiącej o ubezpieczeniu społecznym rolników. Co do zasady rolnik albo domownik powinien podlegać ubezpieczeniu rolnemu w całym zakresie z mocy ustawy nieustannie przez minimum 3 lata przed wystartowaniem z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieodzownym elementem jest tu również złożenie do KRUS specjalnego oświadczenia dotyczącego woli kontynuacji tego ubezpieczenia w ciągu 14 dni od chwili wystartowania z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. W tej sytuacji rolnik jest zobowiązany do prowadzenia działalności o charakterze rolniczym lub do stałej pracy w gospodarstwie, która obejmuje obszar użytku rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego – albo w specjalnym dziale produkcji rolnej. Podatek dochodowy regulowany od przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej nie powinien przekraczać określanej corocznie przez Ministerstwo Finansów kwoty granicznej. I tak np. w 2019 r. wynosiła ona 3454 zł.

Ulga na start w zakresie opłacania składek – warto o tym wiedzieć!

W sytuacji, gdy siostra nie została uprzednio objęta ubezpieczeniem w KRUS w ciągu ostatnich 3 lat – wówczas nie będzie mogła skorzystać z tego wariantu i będzie zobligowana do regulowania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ułatwieniem jest jednak to, że na początkowym etapie będzie mogła skorzystać z ulgi na start polegającej na zwolnieniu z obligatoryjnych ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w przeciągu 6 miesięcy od chwili podjęcia działalności gospodarczej. W momencie wygaśnięcia tego benefitu w razie rezygnacji z ulgi zyska prawo do niższego opłacania składek w ciągu 2 lat (równo 24 miesięcy) od dnia prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynoszą składki przeznaczane na ubezpieczenie społeczne?

W 2020 roku kwota 780 zł stanowiła minimalną podstawę wymiaru składek przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne wobec osób, które są na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej. Ta kwota stanowi także 30% wartości minimalnego wynagrodzenia. Jak przedstawiają się poszczególne składki ZUS ponoszone na ubezpieczenie społeczne?

  •  152,26 zł na ubezpieczenie emerytalne,
  • 62,40 zł na ubezpieczenie rentowe,
  • 13,03 zł na ubezpieczenie wypadkowe,
  • 19,11  zł na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Sumaryczna kwota miesięcznych składek wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w roku 2020 wynosiła dokładnie 246,80 zł.

2 thoughts on “Ubezpieczenie KRUS i ZUS. Czy można jednocześnie opłacać składki?”
    1. Proponuję sobie kupić kilka hektarów ziemi i ubezpieczyć w KRUS – wtedy Pan odczuje różnicę na własnej skórze 😉

Leave a Comment