Bitcoin biznesowy koncept kryptowaluty, stos monet z symbolem bi

Kryptowaluty – czy warto w nie inwestować i na czym polega ich fenomen?

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że kryptowaluty, czyli tak zwane cyfrowe waluty są czymś wyjątkowym i dają możliwości szerokiej dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego. W dzisiejszych, niepewnych czasach, klasyczne inwestycje prowadzone z wykorzystaniem walut fiducjarnych z rynku Forex czy papierów wartościowych notowanych na giełdzie, niekoniecznie muszą być tak bezpieczne, jak jeszcze kilka lat temu.

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że kryptowaluty, czyli tak zwane cyfrowe waluty są czymś wyjątkowym i dają możliwości szerokiej dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego. W dzisiejszych, niepewnych czasach, klasyczne inwestycje prowadzone z wykorzystaniem walut fiducjarnych z rynku Forex czy papierów wartościowych notowanych na giełdzie, niekoniecznie muszą być tak bezpieczne, jak jeszcze kilka lat temu. Jak zatem podejść do kwestii inwestowania po nowemu? Być może zainwestowanie choć części posiadanych środków finansowych właśnie w kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin przyniesie inwestorowi spodziewane, oczekiwane zyski? Skąd wynika wzmożone zainteresowanie rynkiem kryptowalutowym i jego fenomen?

Czym są kryptowaluty?

Nie powinno się nigdy inwestować w coś, czego inwestor nie rozumie i nie zna. To błąd popełniany przez tych graczy, którzy ślepo podążają za tłumem. Podejmują oni ogromne ryzyko utraty części, czy nawet wszystkich środków, ponieważ nie wiedzą do końca, w co przyszło im inwestować.

By móc tego uniknąć, warto zapoznać się z pojęciem kryptowalut. To wirtualne waluty, aktywa cyfrowe, które nie mają materialnej postaci. Nie ma ich w formie banknotów czy monet, choć są wyjątki od tej reguły, ale jedynie kolekcjonerskie. Bazują na rozproszonym systemie księgowym, który tworzony jest z wykorzystaniem kryptografii. W strukturze systemu kryptowalut ważną rolę odgrywa blockchain, czyli technologia łańcucha bloków, w którym zapisywane są informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach konkretnych użytkowników, którzy jednak zachowują w nim pełną anonimowość.

Za bezpieczeństwo, zapisywanie i weryfikowanie transakcji w kryptowalutach odpowiada technologia kryptografii, tj. skomplikowanych obliczeń matematycznych. W taki sposób szyfrowane są informacje w łańcuchu bloków.

Jak inwestować w kryptowaluty?

Zanim zaczniemy inwestować w kryptowaluty, kupować tokeny na giełdach kryptowalutowych i wymieniać się nimi z innymi kryptowalutowymi inwestorami, warto jest zapoznać się ze specyfiką tego rynku. Kryptowaluty są zdecentralizowanymi walutami wirtualnymi, o realnej wartości, opierającej się jednak na siłach popytu i podaży. Stają się one coraz droższe, wraz z pojawianiem się większego zainteresowania ich nabyciem wśród inwestorów.

Kryptowaluty pozwalają na szybkie, wygodne i bezpieczne dokonywanie płatności transgranicznych, bez pośrednictwa jakichkolwiek instytucji – banków czy agentów płatności. Pozostają one poza kontrolą rządów i banków centralnych, dlatego nie ma mechanizmów odgórnych pozwalających na sterowaniu ich wartością w jakimkolwiek czasie.

Rynek kryptowalutowy jest nieograniczony, powstają na nim coraz to nowe kryptowaluty, w które można inwestować swoje pieniądze. By móc rozpocząć inwestycje w kryptowaluty, trzeba stać się użytkownikiem giełdy lub też sprawdzić się w roli kryptowalutowego górnika, który przy użyciu komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej jest w stanie rozwiązywać zagadki kryptograficzne i wydobywać np. Bitcoina na własne potrzeby. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/jak-i-gdzie-kupic-kryptowalute-bitcoin

Fenomen kryptowalut

Najważniejszą kwestią przy inwestowaniu w kryptowaluty jest to, by zrozumieć, co właściwie wpływa na ich wartość. To prawdziwy fenomen, że instrumenty finansowe, które nie niosą za sobą żadnej wartości, jak na przykład złoto, mogą być wyceniane na tak wysokich poziomach. Kiedy tradycyjne walory inwestycyjne tracą na wartości, inwestorzy mogą zwrócić się w kierunku kryptowalut, by móc zarabiać na wzrostach ich wartości. Muszą jednak uważać, ponieważ bańka spekulacyjna na kryptowalutach może pęknąć w najmniej przewidywalnym momencie. Wtedy liczy się czas, żeby móc zrealizować swoje zyski, a jak najmniej stracić na całej inwestycji.

Inwestowanie w kryptowaluty może mieć też długoterminową perspektywę, kiedy to inwestor nie reaguje na chwilowe wahania cen, nawet na załamanie kursu danej kryptowaluty, tylko konsekwentnie realizuje swoją strategię i czeka na dobry moment na odsprzedanie posiadanych kryptowalut.

Leave a Comment