system bhp

Jak prawidłowo wdrożyć system zarządzania BHP?

Mniej lub bardziej sformalizowany system zarządzania BHP jest niezbędny w każdej firmie. Jego wdrożenie nie jest jedynie wymogiem prawnym. Przynosi firmie liczne korzyści. Pomaga unikać strat finansowych wywołanych nieobecnością pracowników, którzy są chorzy albo przechodzą rehabilitację. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych w firmie osób i pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Jak prawidłowo wdrożyć system zarządzania BHP?

System zarządzania BHP

System zarządzania BHP to element ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwa, obejmujący planowanie, strukturę organizacyjną, zasady działania oraz procedury niezbędne do opracowania, wdrożenia i realizacji polityki BHP. Polska norma PN-N-18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” szczegółowo wyjaśnia, jak powinien wyglądać system zarządzania BHP. Sformułowany w niej model opiera się na cyklu ciągłego doskonalenia nazywanym też cyklem Deminga lub PDCA i obejmuje następujące elementy:

  • Zaangażowanie kierownictwa i opracowanie polityki BHP opisanej w dokumencie zrozumiałym i zaakceptowanym przez wszystkich pracowników.
  • Planowanie działań – ustalanie celów i planowanie sposobów ich realizacji.
  • Wdrożenie i funkcjonowanie – chodzi m.in. o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu, ustalenie zakresu odpowiedzialności i kompetencji. Konieczne jest też zapewnianie pracownikom wiedzy przez  szkolenia wstępne i szkolenia okresowe BHP.
  • Sprawdzanie i korekta podjętych działań.
  • Cykliczne przeglądy systemu prowadzone przez kierownictwo.

Współpraca ze specjalistami BHP

Planowanie i wdrożenie systemu zarządzania BHP wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności fachowej oceny ryzyka i formułowania planów w wymaganej dokumentacji. Z tego względu wiele przedsiębiorstw decyduje się korzystać z pomocy firm działający w obszarze BHP, takich jak na przykład Inka BHP na Śląsku. Dzięki ich doradztwu łatwiej uniknąć niedopatrzeń formalnych i merytorycznych, które mogłyby przynieść przedsiębiorstwu duże straty. 

Warto pamiętać, że każdy wypadek w pracy czy też pojawienie się u pracowników choroby zawodowej oznacza koszt dla pracodawcy. Niekiedy bardzo wysoki. Jednak bezpieczne warunki pracy to nie tylko ograniczenie tego typu kosztów, ale też zwiększenie wydajności pracowników i poprawa jakości wykonywanej przez nich pracy. To także sposób na wykreowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej, dbającej o zdrowie zatrudnianych osób. Taki wizerunek przekłada się natomiast na łatwiejsze zawieranie umów z partnerami, którzy także wdrożyli już system zarządzania BHP.

Leave a Comment