Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – jak ją otrzymać?

Czy powinieneś zadbać o wcześniejszą spłatę kredytu? Okazuje się, że jak najbardziej! Jest o co zawalczyć, bowiem przedterminowe wywiązanie się z kredytu pozwala na zwrot nadpłaconych odsetek . Dzieje się tak dlatego, że w ramach całościowej spłaty kredytu pożyczkobiorca oddaje nie tylko kwotę zaciągniętego kredytu, ale i odsetki. One z kolei ulegają rozliczeniu i zwrotowi dopiero później. Prowizja to przykład jednego z bardziej obciążających kosztów pobocznych związanych z kredytem – trzeba ją niekiedy uiścić, aby mieć możliwość otrzymania pieniędzy z banku.

Zastanawiasz się, czy wcześniejsze uregulowanie zobowiązania może wiązać się dla Ciebie z korzyściami? Owszem, i masz do tego pełne prawo! Jednym z benefitów jest rozliczenie pozostałych kosztów kredytu i proporcjonalny zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie.  Jak ma się do tego wyrok TSUE? O tym poniżej!

Co mówi wyrok TSUE w kwestii zwrotu prowizji za wcześniejsze uregulowanie kredytu?

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 września 2019 roku jest jednoznaczne:

„Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadkuzgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskimkonsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu.”

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 września 2019

Co to oznacza w praktyce dla pożyczkobiorcy? Otóż w sytuacji, gdy ureguluje on swoje zobowiązanie we wcześniejszym terminie – bank powinien dokonać rozliczenia prowizji i dokonać proporcjonalnego zwrotu w stosunku do okresu, który pozostał jeszcze do spłaty.

Dotyczy to wszystkich banków oraz klientów, którzy zaciągnęli kredyt i uregulowali go po 1 stycznia 2012 roku.

Wniosek o zwrot prowizji kredytu – podstawa do uzyskania pieniędzy od banku

Musisz pamiętać, że do otrzymania zwrotu prowizji niezbędny jest Twój krok, czyli złożenie pisma do banku o zwrot prowizji po uregulowaniu dotychczasowego zobowiązania. Można tego dokonać w ciągu maksymalnie 6 lat od chwili spłaty kredytu – regulują to także zapisy Kodeksu Cywilnego. Bank musi z kolei ustosunkować się do tego wniosku do 30 dni od chwili jego otrzymania – zapewnia go Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku.

Co powinno zawierać pismo do banku o zwrot prowizji?

Taki wniosek powinien zawierać kilka stałych elementów, takich jak:

  • dane osobowe klienta oraz kontakt do niego,
  • precyzyjne informacje dotyczące kredytu – numer umowy, data zawarcia,
  • preferowany sposób przekazania środków (np. w postaci numeru konta bankowego),
  • wskazanie terminu dotyczącego przelania środków.

Wskazówka: warto powołać się w takim piśmie na wyrok TSUE C – 383/18 art. 49.

Złożenie wniosku o zwrot prowizji kredytu – czy bank może go odrzucić?

Wniosek o zwrot odsetek od kredytu jest z reguły rozpatrywany szybciej niż ustawowe 30 dni. Na ogół trwa to około dwóch tygodni. W niektórych sytuacjach może dojść do negatywnego rozpatrzenia wniosku – trzeba wtedy zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Będzie on stanowił wsparcie podczas komunikacji z bankiem, a w przypadku dalszego oporu dotyczącego wypłaty prowizji możliwe jest skierowanie sprawy do sądu. Pamiętaj – zwrot kosztów kredytu przy przedterminowym uregulowaniu zobowiązania to Twoje prawo. 

Leave a Comment