Usługi IT

Usługi IT, jakich potrzebują przedsiębiorcy w ramach obsługi informatycznej dla firm

Specyfika rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w firmach wymaga elastycznego podejścia w zakresie doboru rodzaju i ilości konkretnych usług. Dodatkowo ryzyka stwarzane dla bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy, na przykład przez złośliwe oprogramowanie, wymagają stosowania coraz to nowszych rozwiązań oraz wzmożonej ochrony. Wszystko to sprawia, że zewnętrzna firma IT, która została wybrana jako partner, musi się dostosowywać do bieżących potrzeb, a jednocześnie przewidywać oczekiwania i wymogi w stosunku do nowych usług.

Elastyczność i skalowalność usług informatycznych dla firm

Stała i kompleksowa obsługa informatyczna jest najczęściej realizowana na podstawie umowy. Umowa taka, powinna zawierać dokładną specyfikację zakontraktowanych usług, sposobu ich realizacji, ich ilości w ramach ryczałtu oraz ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogłyby się pojawić przy jego przekroczeniu. Co więcej – powinna oferować łatwość w zakresie zmiany zakontraktowanych usług, a w optymalnych warunkach dopuszczać wprowadzanie zmian w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. Z kolei, sam dostawca powinien posiadać zapas mocy przerobowych, który umożliwi klientowi bezproblemowe zamawianie dodatkowych usług w trybie pilnym jeżeli zaistnieje taka potrzeba. W dobrze skonstruowanej umowie znajdą się także zasady rozliczania tego typu usług. Do właściwych standardów w tym zakresie zaliczyć trzeba systemy, w ramach których ewidencjonowane są wszystkie wykonane dla klienta zlecenia, dzięki czemu klient łatwo i szybko jest w stanie sprawdzić stopień ich wykorzystania.

Wzorcowe rozwiązania w obsłudze informatycznej firm

Wśród wielu rozwiązań i standardów stosowanych obecnie przez dostawców wyróżnia się podejście do tematu stosowane przez Centrum Systemów Komputerowych. 30-letnie doświadczenie w obsłudze informatycznej firm w Katowicach zaowocowało skonstruowaniem umowy, która w przejrzysty sposób reguluje zarówno system rozliczeń, jak też informacje dotyczące zakontraktowanych usług. Modułowa konstrukcja katalogu usług, którą zastosowało Centrum Systemów Komputerowych, pozwala na dokonywanie w prosty i szybki sposób zmian w zakresie rodzaju i ilości zadań w ramach miesięcznych cykli rozliczeniowych. Podejście do partnerskiej współpracy w ramach umowy Kompleksowej Obsługi Informatycznej, stosowane przez CSK, wielokrotnie zyskało uznanie u klientów firmy. 

Leave a Comment