obsługa kadrowo-płacowa

O co chodzi w obsłudze kadrowo-płacowej?

Obsługa kadr i płac to praca o charakterze administracyjnym. Jest bardzo trudna i wymagająca, a jednocześnie niezbędna w każdym większym przedsiębiorstwie. Specjalista ds. kadr i płac musi posiadać szereg kompetencji, które pozwolą mu umiejętnie zarządzać kapitałem ludzkim.Zakres jego obowiązków jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne zadania mające bezpośredni wpływ na kulturę pracy w danej firmie. Jego praca uwzględnia też często obsługę księgową.

Na czym konkretnie polega obsługa kadrowo-płacowa?

W najprostszym ujęciu obsługa kadrowo-płacowa polega na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących zatrudnienia pracowniczego w danej firmie. Konkretnie oznacza to między innymi tworzenie umów,sporządzaniei nadzorowanie harmonogramów pracy, naliczanie świadczeń, prowadzenie i archiwizację akt personalnych,a także tworzenie polityki personalnej firmy i organizowanie szkoleń zawodowych, w tym szkoleń BHP.Specjalista ds. kadri płac odpowiedzialny jest ponadto również za kwestie finansowe, w tym rozliczenia podatkowe PIT, naliczanie składek ZUS oraz obsługę systemu PPK. To dlatego od osób aplikujących na to stanowisko wymaga się rzetelności, skrupulatności, analitycznego myślenia i obszernej wiedzy z zakresu takich dziedzin jak prawo pracy czy rachunkowość. W tej pracy bardzo się przydają również umiejętności interpersonalne. 

Czym się różni wewnętrzna i zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa i księgowa może przyjąć dwie formy: wewnętrzną lub zewnętrzną. Wewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa realizowana jest w siedzibie przedsiębiorstwa, wymaga więc stworzenia odpowiedniej infrastruktury w jego strukturach i zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych fachowców, a to oznacza koszta i to wcale niemałe. Obsługa zewnętrzna oszczędza nam tych wydatków z budżetu, ponieważ realizowana jest przez niezależną firmę na zasadach outsourcingu. Podpisywana jest wtedy umowa z wybranym biurem, na przykład BPiON, i przekazujemy mu wszystkie niezbędne upoważnienia. Od tej pory obsługa kadrowo-płacowa i księgowa w naszej firmie spoczywać będzie na barkach ekspertów z BPiON, a my możemy przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na inne, ważne inwestycje.

Leave a Comment