MBA w IT

MBA IT – rozwój kadry zarządzającej dla sektora IT

Dynamiczny rozwój sektora IT i Tech sprawił, że wzrosło zapotrzebowanie rynkowe na wysokiego szczebla menedżerów zarządzających projektami, procesami oraz kapitałem ludzkim w organizacjach. Studia MBA IT kształcą świadomych liderów biznesu, rozwijających swoją firmę poprzez umiejętnie wprowadzane innowacje oraz motywowanie zespołów pracowniczych. Uczestnikami programu mogą być dyrektorzy oraz menedżerowie wyższego szczebla zainteresowani poszerzeniem wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnego przywództwa, a także trendów technologicznych.

Jakie korzyści dają studia MBA IT?

Skuteczny lider biznesu musi kierować się w swojej pracy intuicją popartą gruntowną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Studia MBA IT w praktyczny sposób przygotowują kadrę zarządzającą do podejmowania wyzwań – studenci na konkretnych przykładach uczą się dobierać właściwe techniki, metody i narzędzia, dzięki którym można stworzyć najlepsze rozwiązania biznesowe.

Program studiów MBA IT kształtuje umiejętności:

  • zarządzania zmianą, projektem, transformacją cyfrową, zespołem wysokoefektywnym,
  • rozumienia i świadomego wyboru metod, teorii, narzędzi, technik z zakresu zarządzania projektami, programem, rozwojem produktu (w zgodzie z filozofią Agile i Lean),
  • formułowania strategii działania organizacji, takich jak rozwój talentów pracowniczych, skuteczna komunikacja, rozwój technologii.

MBA IT to także szansa na rozwój kompetencji miękkich. Skuteczna komunikacja, negocjacje biznesowe, autoprezentacja, zdolności przywódcze, motywowanie pracowników znacząco wpływają na odporność organizacyjną, wydajność pracy zespołów oraz wizerunek firmy. Liderzy biznesu odpowiedzialni są także za kształtowanie kultury organizacji zgodnie z postulatami ESG – studia kształtują menedżerów, którzy dbają nie tylko o interesy swojego przedsiębiorstwa, ale także potrzeby lokalnej społeczności i środowisko naturalne.

Kadra zarządzająca w sektorze IT i Tech powinna być otwarta na nowe technologie, doświadczenie innych specjalistów oraz zmiany we własnej firmie. Studia MBA IT dają szansę na stworzenie wartościowego networkingu, dzięki któremu menedżerowie mogą wspierać się wzajemnie poprzez wymianę poglądów i doświadczeń.

Gdzie studiować na kierunku MBA IT w Krakowie?

Kraków jest jednym z największych miast w Polsce, skupiającym osoby zatrudnione w sektorze IT i Tech. Studiując w nim, zwiększamy swoja szansę na poznanie specjalistów z branży oraz na efektywną współpracę.

Jedną z najważniejszych szkół biznesowych w Krakowie jest Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Kadra dydaktyczna kierunku MBA IT to badacze i naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą, takich jak: UEK, MIT, AGH, UJ, University of Maryland, Koźmiński. Studenci mają szansę poznać aktualne wyzwania i rozwiązania biznesowe, którymi dzielą się praktycy biznesu na co dzień zaangażowani w rozwój dużych międzynarodowych organizacji IT, m.in.: Amazon, Spotify, Hitachi, Ocado Technology, Aptiv.

Studia MBA IT w KSB UEK są ukierunkowane na budowanie sieci kontaktów biznesowych pomiędzy absolwentami. Biorą oni udział w cyklicznych spotkaniach branżowych związanych z zarządzaniem organizacją IT oraz przywództwem. Wydarzenia te najczęściej mają formę paneli dyskusyjnych, debat z udziałem publiczności, prelekcji i warsztatów. Zapraszani są też liderzy biznesu z przodujących firm sektora IT i Tech.

KSB UEK to wieloletni organizator Międzynarodowego Kongresu MBA, który zrzesza przedstawicieli świata biznesu z wielu branż – zarówno naukowców, jak i praktyków. Studenci kierunku MBA IT mają możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu, by poszerzyć swoje horyzonty oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Leave a Comment