Marketing 4P

Marketing mix – czym jest koncepcja 4P?

Koncepcja 4P to nie tylko enigmatyczny skrót – za jego rozwinięciem stoi podstawa marketingu. W skrócie – to kompozycja marketingowa, która określa zbiór elementów, które oddziałują na rynek. Poniższy wpis wyjaśnia, na czym polega i w jaki sposób funkcjonuje na rynku.

Marketing mix – historia i zastosowanie

Ideę marketingu 4p stworzył profesor marketingu Edmund McCarthy – opiera się ona na rozparcelowaniu konkretnego biznesu na poszczególne działy, co finalnie powinno przełożyć się na jego sprawniejsze funkcjonowanie. Zastosowanie takiego podziału umożliwia np. dogłębniejszą analizę działania firmy oraz  bardziej precyzyjne opracowanie konkretnych strategii.

Marketing 4p – co oznacza?

Geneza nazwy wynika z pierwszych liter anglojęzycznych pojęć, które stanowią trzon marketingu mix. Mowa o takich elementach jak:

  • produkt (product) – na tym etapie skupiamy się na zdefiniowaniu potrzeb klienta oraz tego, w jaki sposób produkt może spełnić te oczekiwania. Niezbędne jest monitorowanie czy wytworzony produkt odpowiada zapotrzebowaniu otoczenia. W ramach tej kategorii możemy tutaj przyporządkować np. markę, usługi, jakość towaru, a nawet opakowanie. Przypisujemy tu również wszelkie działania dotyczące wspierania klienta także po zakupie. Wyraża się to w postaci wsparcia serwisowego, pomocy technicznej, rękojmi lub gwarancji.
  • cena (price) – docelowe założenie tej kategorii opiera się na wskazaniu polityki cenowej, rabatowej oraz warunków dotyczących płatności. Nie bez znaczenia pozostają także inne elementy marketingu mix, które mają wpływ na ostateczną cenę towaru. Warto przy tym wspomnieć, że z punktu widzenia przedsiębiorcy cena odzwierciedla wynagrodzenie za zainwestowane nakłady, z kolei dla potencjalnego klienta jest to wyznacznik kosztu, jaki musi ponieść, aby wejść w posiadanie konkretnego produktu,
  • dystrybucja (place) w ramach opisywanej koncepcji 4p wskazuje na zastosowane rozwiązania logistyczne jak i kanały dystrybucji towarów – czyli umownych układach zależnych od siebie firm, których nadrzędnym celem jest wypracowanie efektywnych metod dostarczenia konkretnego produktu do odbiorców – zarówno tych indywidualnych jak i przemysłowych. 
  • promocja (promotion)

W tym momencie warto wyróżnić takie cztery elementy promocji jak np.:

  • promocja – w kontekście działań wspierających sprzedaż. To wszelkie akcje, które mają  doprowadzić do wzrostu zainteresowania konkretnym produktem lub usługą w ramach zwiększenia ich atrakcyjności,
  • reklama – to z kolei płatna i bezosobowa forma polegająca na promocji wytwarzanych produktów, jest nakierowana na odbiorcę i przekazywana mu poprzez różne kanały komunikacyjne,
  • public relations – jego działania są ukierunkowane na utrzymanie jak najlepszych relacji firmy wraz z jej otoczeniem – w tym przypadku – klientem. Słowem – są to wszelkie kontakty na linii firma – otoczenie zewnętrzne, czyli np. klient/forma sprzedaży bezpośredniej.
  • bezpośredni kontakt sprzedającego z odbiorcą to skuteczna forma marketingowa,
  • sponsoring – opiera się na takim zarządzaniu środkami finansowymi, rzeczowymi czy usługami, aby w ramach udzielanego wsparcia wobec działalności zewnętrznych uzyskać także korzyści wizerunkowe, które pracują na rzecz marki. To działanie przewidziane na osiągnięcie perspektywicznych zmian w skojarzeniach klientów ze sponsorowanym obiektem.

Koncepcja 4p pozwala wyznaczyć kierunki dalszych działań

Uszczegółowienie poszczególnych elementów składających się na marketing mix jest istotne dla każdego przedsiębiorstwa. To cztery filary pozwalające wyznaczyć strategię marketingową. Przedstawiona koncepcja do dziś jest praktycznie wykorzystywana w firmach o różnym profilu. Poza nią można także wskazać np. formułę 4c lub 7p. 

W zgodzie z opisaną teorią marketingu 4p każdy produkt powinien być wyposażony w odpowiednie właściwości, być dostępny w określonym miejscu i czasie, a jego przydatność czy jakość warunkuje odpowiednio dobrana cena. Nie należy tu zapominać także o promocji – w przeciwnym razie klient nie będzie wiedzieć, jak jego problem czy potrzeba mogą zostać rozwiązane i zaspokojone.

One thought on “Marketing mix – czym jest koncepcja 4P?”
Leave a Comment