Zakład przemysłowy

Jak przygotować zakład przemysłowy do relokacji?

Każdy przedsiębiorca dąży do rozwoju swojej firmy. Rozwój taki często wiąże się z radykalnymi zmianami, np. zmianą struktur i organizacji pracy, a nawet ze zmianą lokalizacji, co skutkuje relokacją całego zakładu przemysłowego. Relokacja to nie tylko transport maszyn i linii produkcyjnych, ale także załadunek i rozładunek maszyn, ich montaż i demontaż. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga opracowania precyzyjnego planu działania.

Skrupulatnie zaplanuj działania i opracuj plan relokacji!

Aby relokacja maszyn przemysłowych nie wpłynęła w negatywny sposób na zdolności produkcyjne zakładu, konieczne jest skrupulatne zaplanowanie wszystkich działań oraz ich synchronizacja. Jeżeli już na etapie planowania nastąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że prace relokacyjne nie zostaną wykonane poprawnie oraz z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa. Dlatego relokacją maszyn przemysłowych powinni zająć się specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem.

Jak zauważa specjalista z firmy INTER-TECHdokładne planowanie jest bardzo ważne, głównie w przypadku maszyn ponadgabarytowych oraz urządzeń o szczególnych wymaganiach, kiedy łatwo może dojść do ich uszkodzenia. Precyzyjny plan działania konieczny jest nie tylko przy relokacji pojedynczych maszyn, ale całych linii produkcyjnych i ciągów technologicznych.

Nawet najmniejsze uszkodzenie maszyny może spowodować duże opóźnienia i przestoje w produkcji, a tym samym straty finansowe dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dlatego każda relokacja powinna rozpocząć się od opracowania planu relokacji maszyn, kończąc na ich montażu, uruchomieniu oraz przetestowaniu pod kątem prawidłowego działania.

Wykonaj dokładne pomiary maszyn i pomieszczeń!

Profesjonalna relokacja maszyn przemysłowych zawsze powinna być poprzedzona oględzinami zakładu, w którym ma nastąpić rozładunek maszyn oraz pomiarami stanowiska przeznaczenia. Co więcej, niezwykle ważny jest także dokładny pomiar samych maszyn i linii produkcyjnych. Dzięki temu łatwiej będzie ocenić firmie relokacyjnej, jaki sprzęt będzie niezbędny przy relokacji oraz zachować zasady bezpieczeństwa.

Przy relokacji zakładu przemysłowego trzeba wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Przedsiębiorstwo, które planuje przenieść maszyny i linie produkcyjne, powinno nie tylko dokonać oględzin i pomiarów, ale również przeanalizować czynniki wpływające na rozmieszczenie poszczególnych stanowisk.

Leave a Comment