zespół projektowy IT

Czy zespół developerski to tylko programiści?

W jaki sposób Twoim zdaniem wygląda zespół developerski? Obecne potrzeby rynkowe wpłynęły na konieczność kontrolowania o wiele szerszego obszaru niż sam kod. Dlatego kompletny zespół IT składa się z wielu innych odpowiedzialnych pracowników, którzy mają zadania mniej lub bardziej techniczne. Jakie?

Product Owner, czyli lider zespołu 

Zajmijmy się na początku rolą, jaką pełni PO. To osoba, której zadaniem jest nadawanie kierunku produkcyjnego przy ścisłej współpracy z interesariuszami wewnątrz firmy i na zewnątrz. Product Owner musi rozumieć założenia biznesowe klienta i jego oczekiwania, które bez trudu przetłumaczy na język, którym operują programiści. W ten sposób zwiększa wartość projektu i koordynuje realizację stworzonej wizji produktu. PO może działać dla klienta zewnętrznego lub dla firmy developerskiej. Dba o wykonanie poszczególnych etapów, ale sam nie angażuje się w techniczną ich realizację.

Business Analyst – analiza biznesowa w zespole IT

Aby zespół developerski mógł otrzymać jakiekolwiek zalecenia co do produktu, konieczne jest zdobycie wiedzy od klienta. Tym właśnie zajmuje się Business Analyst, czyli analityk biznesowy. Jego zadaniem jest pierwszy kontakt z inwestorem w celu poznania i zrozumienia jego wizji produktu. Rola ta jest o tyle istotna, że musi łączyć w sobie rolę techniczną i biznesową. Z jednej strony rozumie cele wytknięte przez klienta i ich znaczenie ekonomiczne, ale też potrafi przekazać wiedzę zespołowi IT.

Tech Leader zespołu programistycznego – kim jest?

Wśród pracowników IT jest również Tech Leader. To jeden z najbardziej doświadczonych developerów w zespole, który zajmuje się koordynowaniem technicznej strony pracy wszystkich programistów. Nie jest jednak osobą, która pokazuje palcem, w jaki sposób pisać kod. Uczestniczy w pracy z zespołem IT i kieruje projektem pod względem technicznym.  Musi opanować całą dokumentację przygotowywanego produktu i umieć odpowiedzieć na pytania zespołu. W razie wyboru nietypowych rozwiązań koordynuje research lub sam go wykonuje.

ux ui design

UI/UX Designer – specjaliści interfejsu i doświadczeń użytkownika

W mniej rozbudowanych zespołach przyjęło się po prostu zatrudniać grafika. Jednak obecne wymagania i złożoność projektów powodują, że działy graficzne ewoluowały, czego efektem jest powstanie specjalizacji – UI oraz UX, które są odpowiedzialne za wiele więcej niż samą grafikę.

 Jakie zadania realizują specjaliści UI i UX?

  • UI (User Interface) odpowiada za programowanie interfejsu skierowanego do użytkownika. Planuje i wykonuje poszczególne etapy prac nad wizualną stroną projektu pod kątem maksymalnej użyteczności po stronie użytkownika. 
  • UX (User Experience) jest odpowiedzialny za dostosowanie projektu do odczuć i potrzeb użytkownika. Bazuje na przygotowanym przez siebie researchu wśród badanych osób i ściśle współpracuje z UI podczas realizacji projektu.

Tester oprogramowania w zespole IT

W każdym dobrym teamie developerskim ma miejsce tester oprogramowania. Może on wykonywać swoją pracę na dwa sposoby – automatycznie lub manualnie. W pierwszym przypadku tester tworzy skrypty i aplikacje, których zadaniem jest przetestowanie i wychwycenie błędów. Druga metoda bazuje na manualnym wyszukaniu błędów i ich wyeliminowaniu. Testerzy sprawdzają nie tylko poprawność techniczną oprogramowania, ale również szybkość działania, funkcjonalność oraz wpływ obciążenia na działanie.

Umiejętne dobieranie doświadczonych programistów i team extension

Zarządzanie projektem wymaga biegłości w doborze zespołu. Jego integralną częścią są programiści o różnym stopniu doświadczenia i wiedzy. Jak wspomina jeden z software house’ów z Łodzi, odpowiednie zestawienie kompetencji ma kluczowe znaczenie w późniejszej efektywności całego zespołu.
Z racji różnej specyfiki projektów IT a co za tym idzie – różny poziom zapotrzebowania na kompetencje, niejednokrotnie dużym wsparciem może okazać się jakościowa współpraca z firmami, które udostępniają swoje zespoły programistyczne do pracy w ramach projektów klienta. Tryb pracy może zostać określony jako krótko lub długoterminowy. Kierunek ten przyspiesza pracę nad oprogramowaniem i wpływa na uzyskanie lepszych efektów w krótszym czasie. Może obejmować zarówno wsparcie jednostek, jak również całego, zgranego i zwinnie funkcjonującego zespołu. 

Podsumowanie – kompletny zespół IT

Dostarczenie oczekiwanego oprogramowania do klienta nie zależy jedynie od programistów. Nad jego jakością pracuje cały sztab specjalistów, których praca widoczna jest w ostatecznym kształcie produktu.

Leave a Comment