Umowa zlecenie a staż pracy i emerytura

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i emerytury? Co jeszcze warto o niej wiedzieć w 2021 roku?

Umowa zlecenia jest często postrzegana jako mniej atrakcyjna z punktu widzenia pracownika. Dzieje się tak dlatego, że osoba zatrudniona na podstawie tej umowy nie może poszczycić się takimi samymi benefitami jak pracownik z umową o pracę. Jedna z najczęściej spotykanych wątpliwości dotyczy tego, czy umowa zlecenie wlicza się emerytury i do stażu pracy. Temat jest ważny, zatem – odpowiadamy!

Umowa zlecenie a lata do emerytury – musisz to wiedzieć!

Ten rodzaj umowy nie zapewnia pracownikom przywilejów z Kodeksu pracy z uwagi na to, że umowa zlecenie stanowi przykład umowy cywilnoprawnej. To z kolei może generować niepewność dotyczącą tego, czy umowa zlecenie wpływa na emeryturę.

Okazuje się, że owszem – jeśli przy zatrudnieniu w ramach UZ odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Potwierdza ekspert z serwisu SolutionDevs.pl

Dzięki temu ZUS będzie w stanie uwzględnić je przy szacowaniu wysokości emerytury. Tym samym osoby, które są zatrudnione w ramach umowy zlecenie są w korzystniejszej sytuacji niż te, które działają w ramach umowy o dzieło. 

Czym jest staż pracy?

Staż pracy nie jest sformalizowany przepisami prawa, jednak można go zdefiniować jako okres pozostawania w zatrudnieniu. W Polsce osiągnięcie właściwego wymiaru stażu pracy oferuje m.in. takie uprawnienia jak:

  • wyższy wymiar urlopu,
  • prawo do urlopu wychowawczego,
  • świadczenie przedemerytalne.

Jaka umowa wlicza się do stażu pracy?

Poza standardową umową o pracę mowa m.in. o umowie:

  • mianowania,
  • wyboru,
  • powołania,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Umowa zlecenie a staż pracy

Wiesz już, że umowa zlecenie jest sprzężona z wysokością emerytury od ZUSu. Jak jednak sytuacja przedstawia się ze wspomnianym stażem pracy?

Odpowiedź w tym przypadku nie jest korzystna dla pracownika – czas zatrudnienia w ramach umowy zlecenie niestety nie wlicza się do stażu pracy.

Informuje ekspert z serwisu SolutionDevs.pl

Powodem jest to, że UZ stanowi przykład umowy cywilnoprawnej, której nie reguluje Kodeks pracy.

Wielkość emerytury po umowie zlecenie

Dla części osób może to być niezrozumiałe i wywoływać dezorientację. Z jednej strony okresy składkowe są bowiem wliczane do emerytury, jednak nie są uwzględniane w ramach stażu pracy. Warto tutaj także zaznaczyć, że osoba wykonująca swoje obowiązki w na umowie zlecenie w ramach litery prawa nie jest pracownikiem. 

Umowa zlecenie a benefity pracownicze

Co jeszcze warto wiedzieć o tym rodzaju zatrudnienia? Otóż osoby na umowie zlecenie nie mogą liczyć na pewne korzyści, które dotyczą osób zatrudnionych w oparciu umowy o pracę. Mowa np. o urlopie wychowawczym. Co więcej – czas przepracowany na umowie zlecenie nie wlicza się podczas ustalania stażu, który umożliwia udanie się na emeryturę.

Umowa zlecenie a emerytura i staż pracy – podsumowanie

Dla podkreślenia – czas przeznaczony na wykonywanie obowiązków w ramach umowy zlecenie wlicza się co prawda do okresów składkowych, które dają prawo do emerytury w sytuacji, gdy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ten rodzaj umowy nie wlicza się już jednak do stażu pracy, od którego jest uzależniony czas urlopu wypoczynkowego.

Leave a Comment